Senzomotorická stimulace

Prostřednictvím labilních pomůcek je dosahováno zlepšení kvality vnímání vlastního těla a spolupráce různých svalových skupin. Senzomotorická stimulace představuje vzájemnou provázanost informací, které do mozku přichází i odchází během řízení pohybu. Tato metoda se dříve používala při terapii nestabilního kolene a kotníku, ale nyní se více využívá i při terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Přívod informací se zvyšuje přes kožní exteroreceptory a svalové a kloubní proprioreceptory. Cviky se sestavují individuálně dle stavu pacienta, kde se klade důraz na pečlivé provedení a správnou korekci. Cvičí se na boso, využívá se dráždění pohybu z chodidla. Postupně se navyšuje zátěž i náročnost balančních pomůcek a terapeut se snaží pacienta dovést do takové fáze, aby mohlo dojít k propojení nových motorických programů s běžnými denními činnostmi.

Indikace 

 • chronické bolesti páteře
 • svalová dysbalance-nestabilita a hypermobilita pohybového systému
 • zlepšení svalové koordinace a stabilizace trupu ve stoji a chůzi-vadné držení těla
 • zrychlení nástupu svalové kontrakce pomocí aktivace proprioreceptorů vyvolané změnou postavení v kloubu
 • úprava poruch rovnováhy
 • lehčí formy idiopatické skoliózy
 • začlenění nových pohybových programů do sportovního tréninku či běžných denních činnostech
 • doléčení poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu
 • prevence pádů seniorů

Kdy a pro koho je metoda nevhodná? 

 • v akutních fázích bolestivých stavů a nemoci
 • akutní operace a úrazy
 • při horečce a zánětlivých infekčních onemocnění 
 • při krvácivých chorobách