CÍLEM NAŠEHO ŽIVOTA JE ROVNOVÁHA, VŽDY A VŠUDE
CÍLEM NAŠEHO ŽIVOTA JE ROVNOVÁHA, VŽDY A VŠUDE
VAŽTE SI ČASU, KTERÝ JEŠTĚ MÁTE
VAŽTE SI ČASU, KTERÝ JEŠTĚ MÁTE

 

ŘEŠTE VĚCI VČAS
ŘEŠTE VĚCI VČAS
Motto:
Na bolest nejste sami....

Bolest - co je to bolest. Některé knihy radí, ať bolest přivítáme, přijmeme, že díky ní rosteme.
Bolest je cesta, tak račte jít....
Záleží vždy pouze na Vás, kterou cestou se vydáte. Nenechejte bolest, aby Vám řídila Váš život.
Kontakty
Fyzioterapie
Ceník služeb

Fyzioterapie

Fyzioterapie se zabývá léčbou pohybového systému. V našem zařízení využívám v léčbě kombinaci různých metodik léčby, které se navzájem prolínají a doplňují se podle potřeb klientů.

Fyzioterapeutická poradna

Na základě fyzioterapeutického vyšetření, který obecně označujeme jako kineziologický rozbor, se zaměřuji na funkci pohybové soustavy klienta. Tento rozbor je základním předpokladem pro určení a nastavení správného a kontrolovaného terapeutického postupu. Současný stav pohybové soustavy je odrazem předchozích stavů, a proto se fyzioterapeutické vyšetření převážně zaměřuje na příznaky onemocnění, které jsme schopni terapeutickými metodami a postupy ovlivnit, nebo kompenzovat.

Indikace

 • akutní i chronické bolesti páteře 
 • bolesti hlavy
 • hučení v uších – tinitus,  závratě
 • blokády kloubů a žeber
 • poúrazové stavy – poranění svalů, kloubů, vazů a šlach
 • pooperační stavy – zlomeniny kostí, výrony a luxace kloubů, operace menisků, vazů, výhřezy ploténky
 • skoliózy
 • tenisový, golfový loket – entezopatie
 • úžinové syndromy – karpální tunel , skalenový syndrom
 • stavy po výměně kloubů – totální endoprotéza kyčle, kolene nebo ramene
 • premenstruační syndrom a bolestivá menstruace

PNF – Proprioceptivní nervosvalová facilitace

Terapeut učí pacienta cvičení s končetinami v diagonálách, čímž dochází k aktivaci svalových smyček tak, aby došlo k aktivaci správných pohybových vzorů, zvýšení rozsahu pohybu a posílení svalové síly. K tomu se používají techniky pohybového zvratu, výdrž-relaxace, akce-relaxace …

Terapeut využívá manuální kontakt a tlak ve směru či proti směru vykonávaného pohybu, čímž ovlivňuje napětí svalů, které se mají do pohybového vzoru zapojit. Slovními pokyny umožňují klientovi se lépe soustředit na vykovávaný pohyb a zároveň hlasová stimulace ovlivňuje facilitaci či relaxaci svalových skupin zapojených do pohybového vzoru. Klient musí zrakem kontrolovat vykonávaný pohyb čímž umožňuje zpětnou kontrolu a ovlivňuje tak kvalitu prováděného pohybu.

Indikace 

 • u klientů s funkčním onemocněním pohybového systému
 • u neurologických onemocnění – transverzální míšní léze, periferní neuropatie, roztroušená skleróza, stav po CMP atd.,
 • pooperační a poúrazové stavy kloubů, páteře, degenerativní onemocnění kloubů

Kdy a pro koho je metoda nevhodná? 

 • v akutních fázích bolestivých stavů a nemoci
 • při horečce a zánětlivých infekčních onemocnění
 • dále při krvácivých chorobách

Metodika Ludmily Mojžíšové

Prostředky, které při terapii nejčastěji využívám jsou aktivní cvičení dle Mojžíšové, uvolnění bolestivých spoušťových bodů (pánevního dna), elektroléčebné metody (termoterapie) a mobilizace s pasivními pohyby.

Při první návštěvě si klienta pečlivě vyšetřím ve stoji, vleže na zádech a na břichu. Zhodnotím postavení prvních sedmi žeber, bederní páteře, SI skloubení a stav pánevního dna. Klienta naučíme základní sestavu cviků na doma, kterou cvičí dvakrát denně. Při druhé terapii ošetřím pánevní dno, SI skloubení, bederní páteř a blokády žeber. Průběh dalších terapií se odvíjí od rychlosti ústupu obtíží a spolupráci klienta.

Indikace

 • skoliózy
 • bolesti pohybového aparátu
 • bolesti v pánevní oblasti – pelvalgie
 • bolesti kostrče – coccygodynie
 • neschopnost otěhotnět – funkční sterilita
 • neschopnost donosit plod – infertilita
 • bolestivá menstruace – dysmenorea
 • dyskomfort při sexu – dyspareunie
 • samovolný únik moči – inkontinence moči
 • zácpa – obstipace

Kdy a pro koho je metoda nevhodná? 

 • habituální luxace ramenního kloubu (při mobilizaci žeber)
 • aktivní vnitřní hemeroidy (při ošetření pánevního dna)
 • akutní operace a úrazy
 • při horečce a zánětlivých infekčních onemocnění
 • při krvácivých chorobách

Škola zad

 je terapeutický program celkové péče o klienta trpícího obtížemi v oblasti páteře , možné i s kombinací s dalšími zdravotními problémy. Cílem školy zad je naučit klienta, jak tyto obtíže minimalizovat a pokud možno odstranit , nebo jak předcházet bolestivým recidivám – tj. návratu  bolestí. Dále naučit klienta  správné držení těla  a správné  pohybové stereotypy, které používá v každodenním životě.

Indikace

 • bolesti páteře
 • špatné pohybové stereotypy
 • pro ty, kteří opakovaně trpí bolestmi zad
 • pro ty, kteří silnou akutní bolest prodělali a už ji nechtějí zažít 

Kdy a pro koho je metoda nevhodná? 

 • při akutních silných bolestech bránicích pohybu
 • akutní operace a úrazy
 • při horečce a zánětlivých infekčních onemocnění
 • při krvácivých chorobách

Senzomotorická stimulace

Prostřednictvím labilních pomůcek je dosahováno zlepšení kvality vnímání vlastního těla a spolupráce různých svalových skupin. Senzomotorická stimulace představuje vzájemnou provázanost informací, které do mozku přichází i odchází během řízení pohybu. Tato metoda se dříve používala při terapii nestabilního kolene a kotníku, ale nyní se více využívá i při terapii funkčních poruch pohybového aparátu. Přívod informací se zvyšuje přes kožní exteroreceptory a svalové a kloubní proprioreceptory. Cviky se sestavují individuálně dle stavu pacienta, kde se klade důraz na pečlivé provedení a správnou korekci. Cvičí se na boso, využívá se dráždění pohybu z chodidla. Postupně se navyšuje zátěž i náročnost balančních pomůcek a terapeut se snaží pacienta dovést do takové fáze, aby mohlo dojít k propojení nových motorických programů s běžnými denními činnostmi.

Indikace 

 • chronické bolesti páteře
 • svalová dysbalance-nestabilita a hypermobilita pohybového systému
 • zlepšení svalové koordinace a stabilizace trupu ve stoji a chůzi-vadné držení těla
 • zrychlení nástupu svalové kontrakce pomocí aktivace proprioreceptorů vyvolané změnou postavení v kloubu
 • úprava poruch rovnováhy
 • lehčí formy idiopatické skoliózy
 • začlenění nových pohybových programů do sportovního tréninku či běžných denních činnostech
 • doléčení poúrazových a pooperačních stavů pohybového aparátu
 • prevence pádů seniorů

Kdy a pro koho je metoda nevhodná? 

 • v akutních fázích bolestivých stavů a nemoci
 • akutní operace a úrazy
 • při horečce a zánětlivých infekčních onemocnění 
 • při krvácivých chorobách