PNF – Proprioceptivní nervosvalová facilitace

Terapeut učí pacienta cvičení s končetinami v diagonálách, čímž dochází k aktivaci svalových smyček tak, aby došlo k aktivaci správných pohybových vzorů, zvýšení rozsahu pohybu a posílení svalové síly. K tomu se používají techniky pohybového zvratu, výdrž-relaxace, akce-relaxace …

Terapeut využívá manuální kontakt a tlak ve směru či proti směru vykonávaného pohybu, čímž ovlivňuje napětí svalů, které se mají do pohybového vzoru zapojit. Slovními pokyny umožňují klientovi se lépe soustředit na vykovávaný pohyb a zároveň hlasová stimulace ovlivňuje facilitaci či relaxaci svalových skupin zapojených do pohybového vzoru. Klient musí zrakem kontrolovat vykonávaný pohyb čímž umožňuje zpětnou kontrolu a ovlivňuje tak kvalitu prováděného pohybu.

Indikace 

  • u klientů s funkčním onemocněním pohybového systému
  • u neurologických onemocnění – transverzální míšní léze, periferní neuropatie, roztroušená skleróza, stav po CMP atd.,
  • pooperační a poúrazové stavy kloubů, páteře, degenerativní onemocnění kloubů

Kdy a pro koho je metoda nevhodná? 

  • v akutních fázích bolestivých stavů a nemoci
  • při horečce a zánětlivých infekčních onemocnění
  • dále při krvácivých chorobách